Trafikkopplæring

Trafikkopplæringen i klasse A/A2/A1, B og BE/B96 er bygget opp i 4 trinn, les mer om de forskjellige her:

Tilhenger

Førerkort klasse BE/B96

Vi tilbyr førerkort for tilhenger i klasse BE og B96. Opplæringen i de to klassene er helt like, men for å få førerkort klasse BE må en også ha en oppkjøring på trafikkstasjonen.

 

Trinnvis opplæring (1-4)

Trinn 1 – trafikalt grunnkurs
Opplæringen i trinn 1 er gjennomført ved at en har førerkort klasse B

Trinn 2 – grunnleggende kjøretøy – og kjørekompetanse
På dette trinnet skal du lære deg
– å bruke bil med henger rent kjøreteknisk
– til – og frakopling av tilhenger
– rygging med tilhenger
– å gjennomføre sikkerhetskontroll

Trinn 2 blir avsluttet med en obligatorisk trinnvurdering. Du og trafikklæreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å starte på trinn 3.

 

Trinn 3 – Trafikal del
På dette trinnet skal du lære deg å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.
Du lærer blant annet:
– å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
– å vurder snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Trinn 3 blir avsluttet med en obligatorisk trinnvurdering. Du og trafikklæreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å starte på trinn 4.

 

Trinn 4 – avsluttende opplæring
I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne:
– velge kjøremåter med lav risiko
– motvirke at det skjer ulykker
– være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

På trinn 4 skal du også gjennomføre:
– obligatorisk kurs i sikring og merking av last på 2 undervisningstimer
– obligatorisk sikkerhetskurs på veg på 3 undervisningstimer

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.