Trafikkopplæring

Trafikkopplæringen i klasse A/A2/A1, B og BE/B96 er bygget opp i 4 trinn, les mer om de forskjellige her:

Bil

Førerkort klasse B

Trinnvis opplæring (1-4)
1. Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring
2. Grunnleggende kjøretøy – og kjørekompetanse
3. Trafikal del
4. Avsluttende opplæring – selvstendig del

 

Antall kjøretimer?
Alle må gjennomføre de obligatoriske timene (teori/praksis)
trinn 1:       17 timer
trinn 2 – 4: 19 timer

I tillegg må en ha «vanlige» kjøretimer for å bli god nok til å oppnå godt nok ferdighetsnivå til de forskjellige 4 trinnene. Hvor mange kjøretimer en trenger vil være individuelt, det kommer blant annet an på:
– hvor mye en har øvelseskjørt privat
– hvor fort en lærer
– hvilke tidspunkt en kan kjøre på

Vi tilpasser så godt vi kan hva som passer for deg!

 

Automatgir eller manuelt gir?

Enten du ønsker førerkort for automatgir eller manuelt gir, er trafikkopplæringen og de obligatoriske timene helt like. Forskjellene er at tar du førerkort for automatgiret bil vil du
– få en begrensning i førerkortet til kun å kjøre slike biler
– nok bruke færre kjøretimer enn de som tar førerkort på bil med manuelt gir
– kunne ta en ny oppkjøring senere for å få lov til å kjøre bil med manuelt gir

Men du bestemmer hva du ønsker, vi tilbyr begge deler!

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.