Trafikkopplæring

Trafikkopplæringen i klasse A/A2/A1, B og BE/B96 er bygget opp i 4 trinn, les mer om de forskjellige her:

Trafikalt grunnkurs

For å ta kjøretimer eller øvelseskjøre privat, må du først ta trafikalt grunnkurs, dette er trinn 1 i opplæringen og er felles for alle førerkortklasser.
Kurset er på 14 undervisningstimer fordelt over 4 dager, i tillegg må du gjennomføre 1 dag med mørkekjøringskurs på 3 undervisningstimer i vinterhalvåret.

Du må være fylt 15 år for å delta på kurset, når du har fullført kurset får du et øvelseskjøringsbevis som må medbringes under øvelseskjøringen.
Er du over 25 år trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Tema for trafikalt grunnkurs er:
– trafikkopplæring
– trafikk og førerrollen
– mennesket i trafikken og samhandling
– trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
– plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
– tiltak ved trafikkulykke
– trafikant i mørket (mørkekjøring)

 

Øvelseskjøring

Vi anbefaler å starte tidlig med kjøretimer, på den måten vil du lære raskere og bli tidligere trygg på å øvelseskjøre privat. Vi ønsker et godt og tett samarbeid med elever og foresatte, slik at vi på tryggest og best mulig måte kan hjelpe elevene våre til å oppnå målet om førerkort.
Det er anbefalt å bruke minst 2 år og minimum 140 timer på øvelseskjøring før du tar oppkjøringen, så det beste er å kombinere kjøretimer innimellom den private øvelseskjøringen.

Bil

Førerkort klasse B

Trinnvis opplæring (1-4)
1. Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring
2. Grunnleggende kjøretøy – og kjørekompetanse
3. Trafikal del
4. Avsluttende opplæring – selvstendig del

 

Antall kjøretimer?
Alle må gjennomføre de obligatoriske timene (teori/praksis)
trinn 1:       17 timer
trinn 2 – 4: 19 timer

I tillegg må en ha «vanlige» kjøretimer for å bli god nok til å oppnå godt nok ferdighetsnivå til de forskjellige 4 trinnene. Hvor mange kjøretimer en trenger vil være individuelt, det kommer blant annet an på:
– hvor mye en har øvelseskjørt privat
– hvor fort en lærer
– hvilke tidspunkt en kan kjøre på

Vi tilpasser så godt vi kan hva som passer for deg!

 

Automatgir eller manuelt gir?

Enten du ønsker førerkort for automatgir eller manuelt gir, er trafikkopplæringen og de obligatoriske timene helt like. Forskjellene er at tar du førerkort for automatgiret bil vil du
– få en begrensning i førerkortet til kun å kjøre slike biler
– nok bruke færre kjøretimer enn de som tar førerkort på bil med manuelt gir
– kunne ta en ny oppkjøring senere for å få lov til å kjøre bil med manuelt gir

Men du bestemmer hva du ønsker, vi tilbyr begge deler!

MC

Vi har 3 mc-klasser med forskjellig alderskrav og visse begrensninger:
– A1 lettsykkel, 16 år, maks 125 cm3
– A2 mellomtung sykkel, 18 år, maks 47,6 hk
– A tung sykkel, 24 år, ingen begrensninger til kjøretøy

 

Trinnvis opplæring (1-4)
1. Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring
2. Grunnleggende kjøretøy – og kjørekompetanse
3. Trafikal del
4. Avsluttende opplæring – selvstendig del

Tilhenger

Førerkort klasse BE/B96

Vi tilbyr førerkort for tilhenger i klasse BE og B96. Opplæringen i de to klassene er helt like, men for å få førerkort klasse BE må en også ha en oppkjøring på trafikkstasjonen.

 

Trinnvis opplæring (1-4)

Trinn 1 – trafikalt grunnkurs
Opplæringen i trinn 1 er gjennomført ved at en har førerkort klasse B

Trinn 2 – grunnleggende kjøretøy – og kjørekompetanse
På dette trinnet skal du lære deg
– å bruke bil med henger rent kjøreteknisk
– til – og frakopling av tilhenger
– rygging med tilhenger
– å gjennomføre sikkerhetskontroll

Trinn 2 blir avsluttet med en obligatorisk trinnvurdering. Du og trafikklæreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å starte på trinn 3.

 

Trinn 3 – Trafikal del
På dette trinnet skal du lære deg å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.
Du lærer blant annet:
– å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
– å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Trinn 3 blir avsluttet med en obligatorisk trinnvurdering. Du og trafikklæreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å starte på trinn 4.

 

Trinn 4 – avsluttende opplæring
I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne:
– velge kjøremåter med lav risiko
– motvirke at det skjer ulykker
– være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

På trinn 4 skal du også gjennomføre:
– obligatorisk kurs i sikring og merking av last på 2 undervisningstimer
– obligatorisk sikkerhetskurs på veg på 3 undervisningstimer

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.