Priser

oversikt over våre priser – gjelder f.o.m. 01.10.22

MC (klasse A, A2, A1)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 940,-

Oppkjøring (leie av MC)

Pris: kr. 2 650,-

Obl. sikkerhetskurs veg:

– A (4 + 4 timer)

Pris: kr. 7 200,-

– A2 (1 + 4 timer)

Pris: kr. 5 970,-

– A1 (5 timer)

Pris: kr. 5 250,-

Obl. sikkerhetskurs trafikk:

– Kun A1 (4 timer)

Pris: kr. 4 300,-

Utvidelse A2 – A (inkl. godkjenning, 7 timer)

Pris: kr. 6 500,-

Utvidelse A1 – A2 (11 obl. timer, inkl. godkjenning)

Pris: kr. 12 990,-

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.

Priser

oversikt over våre priser, gyldig f.o.m. 01.04.2020

Personbil

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 727,-

Oppkjøring (leie av bil)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs på veg (13 timer)

Pris: kr. 8 790,-

Gebyr for bompenger (belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 750,-

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (14 timer)

Pris: kr. 1 150,-

Førstehjelp (for de over 25 år, 4 timer)

Pris: kr. 900,-

Mørkekjøring inkl. baneleie NMK

Pris: kr. 1 800,-

MC (klasse A, A2, A1)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 860,-

Oppkjøring (leie av MC)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs veg:

– A (4 + 4 timer)

Pris: kr. 6 900,-

– A2 (1 + 4 timer)

Pris: kr. 5 700,-

– A1 (5 timer)

Pris: kr. 5 000,-

Obl. sikkerhetskurs trafikk:

Pris: kr. 6 900,-

– Kun A1 (4 timer)

Pris: kr. 3 800,-

– Utvidelse A2 – A (inkl. godkjenning, 7 timer)

Pris: kr. 6 300,-

Tilhenger (klasse BE/B96)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 900,-

Oppkjøring (leie av bil + henger)
– Gjelder kun klasse BE

Pris: kr. 2 500 ,-

Trinnvurdering (45min)

Pris: kr. 900 ,-

Obl. sikkerhetskurs veg ( 3 timer)

Pris: kr. 2 700,-

Lastsikringskurs (2 timer)

Pris: kr. 1 400,-

Gebyr for bompenger
(belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 300,-

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.

Priser

oversikt over våre priser, gyldig f.o.m. 01.04.2020

Personbil

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 727,-

Oppkjøring (leie av bil)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs på veg (13 timer)

Pris: kr. 8 790,-

Gebyr for bompenger (belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 750,-

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (14 timer)

Pris: kr. 1 150,-

Førstehjelp (for de over 25 år, 4 timer)

Pris: kr. 900,-

Mørkekjøring inkl. baneleie NMK

Pris: kr. 1 800,-

MC (klasse A, A2, A1)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 860,-

Oppkjøring (leie av MC)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs veg:

– A (4 + 4 timer)

Pris: kr. 6 900,-

– A2 (1 + 4 timer)

Pris: kr. 5 700,-

– A1 (5 timer)

Pris: kr. 5 000,-

Obl. sikkerhetskurs trafikk:

Pris: kr. 6 900,-

– Kun A1 (4 timer)

Pris: kr. 3 800,-

– Utvidelse A2 – A (inkl. godkjenning, 7 timer)

Pris: kr. 6 300,-

Tilhenger (klasse BE/B96)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 900,-

Oppkjøring (leie av bil + henger)
– Gjelder kun klasse BE

Pris: kr. 2 500 ,-

Trinnvurdering (45min)

Pris: kr. 900 ,-

Obl. sikkerhetskurs veg ( 3 timer)

Pris: kr. 2 700,-

Lastsikringskurs (2 timer)

Pris: kr. 1 400,-

Gebyr for bompenger
(belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 300,-

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.

Priser

oversikt over våre priser, gyldig f.o.m. 01.04.2020

Personbil

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 727,-

Oppkjøring (leie av bil)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs på veg (13 timer)

Pris: kr. 8 790,-

Gebyr for bompenger (belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 750,-

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (14 timer)

Pris: kr. 1 150,-

Førstehjelp (for de over 25 år, 4 timer)

Pris: kr. 900,-

Mørkekjøring inkl. baneleie NMK

Pris: kr. 1 800,-

MC (klasse A, A2, A1)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 860,-

Oppkjøring (leie av MC)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs veg:

– A (4 + 4 timer)

Pris: kr. 6 900,-

– A2 (1 + 4 timer)

Pris: kr. 5 700,-

– A1 (5 timer)

Pris: kr. 5 000,-

Obl. sikkerhetskurs trafikk:

Pris: kr. 6 900,-

– Kun A1 (4 timer)

Pris: kr. 3 800,-

– Utvidelse A2 – A (inkl. godkjenning, 7 timer)

Pris: kr. 6 300,-

Tilhenger (klasse BE/B96)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 900,-

Oppkjøring (leie av bil + henger)
– Gjelder kun klasse BE

Pris: kr. 2 500 ,-

Trinnvurdering (45min)

Pris: kr. 900 ,-

Obl. sikkerhetskurs veg ( 3 timer)

Pris: kr. 2 700,-

Lastsikringskurs (2 timer)

Pris: kr. 1 400,-

Gebyr for bompenger
(belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 300,-

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.

Priser

oversikt over våre priser, gyldig f.o.m. 01.04.2020

Personbil

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 727,-

Oppkjøring (leie av bil)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs på veg (13 timer)

Pris: kr. 8 790,-

Gebyr for bompenger (belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 750,-

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (14 timer)

Pris: kr. 1 150,-

Førstehjelp (for de over 25 år, 4 timer)

Pris: kr. 900,-

Mørkekjøring inkl. baneleie NMK

Pris: kr. 1 800,-

MC (klasse A, A2, A1)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 860,-

Oppkjøring (leie av MC)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs veg:

– A (4 + 4 timer)

Pris: kr. 6 900,-

– A2 (1 + 4 timer)

Pris: kr. 5 700,-

– A1 (5 timer)

Pris: kr. 5 000,-

Obl. sikkerhetskurs trafikk:

Pris: kr. 6 900,-

– Kun A1 (4 timer)

Pris: kr. 3 800,-

– Utvidelse A2 – A (inkl. godkjenning, 7 timer)

Pris: kr. 6 300,-

Tilhenger (klasse BE/B96)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 900,-

Oppkjøring (leie av bil + henger)
– Gjelder kun klasse BE

Pris: kr. 2 500 ,-

Trinnvurdering (45min)

Pris: kr. 900 ,-

Obl. sikkerhetskurs veg ( 3 timer)

Pris: kr. 2 700,-

Lastsikringskurs (2 timer)

Pris: kr. 1 400,-

Gebyr for bompenger
(belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 300,-

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.

Priser

oversikt over våre priser, gyldig f.o.m. 01.04.2020

Personbil

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 727,-

Oppkjøring (leie av bil)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs på veg (13 timer)

Pris: kr. 8 790,-

Gebyr for bompenger (belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 750,-

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (14 timer)

Pris: kr. 1 150,-

Førstehjelp (for de over 25 år, 4 timer)

Pris: kr. 900,-

Mørkekjøring inkl. baneleie NMK

Pris: kr. 1 800,-

MC (klasse A, A2, A1)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 860,-

Oppkjøring (leie av MC)

Pris: kr. 2 500,-

Obl. sikkerhetskurs veg:

– A (4 + 4 timer)

Pris: kr. 6 900,-

– A2 (1 + 4 timer)

Pris: kr. 5 700,-

– A1 (5 timer)

Pris: kr. 5 000,-

Obl. sikkerhetskurs trafikk:

Pris: kr. 6 900,-

– Kun A1 (4 timer)

Pris: kr. 3 800,-

– Utvidelse A2 – A (inkl. godkjenning, 7 timer)

Pris: kr. 6 300,-

Tilhenger (klasse BE/B96)

Kjøretime (45 min)

Pris: kr. 900,-

Oppkjøring (leie av bil + henger)
– Gjelder kun klasse BE

Pris: kr. 2 500 ,-

Trinnvurdering (45min)

Pris: kr. 900 ,-

Obl. sikkerhetskurs veg ( 3 timer)

Pris: kr. 2 700,-

Lastsikringskurs (2 timer)

Pris: kr. 1 400,-

Gebyr for bompenger
(belastes 1 gang pr elev)

Pris: kr. 300,-

Tilbakemeldinger fra våre elever

Om oss

Byens Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole i hjertet av Bergen, med høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Vårt hovedkontor og undervisningslokale er lokalisert i Kong Oscars gate 23, rett bak politistasjonen. Vi har flere oppmøtesteder i Bergen.